پیام مدیریت

پیام مدیریت هتل آسمان

اصفهان از دیرباز مرکز توجه گردشگران بسیاری از نقاط مختلف ایران و جهان بوده است. فراوانی یادمان های تاریخی و فرهنگی این شهر به حدی است که نظر هر گردشگری را به خود جلب می کند. شیرینی دیدار از این اماکن زمانی دو چندان می شود که جلوه ی زیبایی آنان با سنت میهمان نوازی ایرانی در هم می آمیزد و خاطرات فراموش نشدنی را برای میهمانان این سرای کهن به ارمغان می آورد و ما از این که میزبان شما در ضیافت خاطره ها هستیم به خود می بالیم.