گالری تصاویر

اتاق دو نفره

اتاق دو نفره

اتاق دو نفره

اتاق دو نفره

 اتاق دو نفره جدا از هم

اتاق دو نفره جدا از هم

اتاق

اتاق

اتاق د ونفره

اتاق د ونفره

رستوران گردان

رستوران گردان

رستوران گردان

رستوران گردان

رستوران گردان

رستوران گردان

قهوه ویژه کافی شاپ

قهوه ویژه کافی شاپ

دسر موزی

دسر موزی

پیتزا

پیتزا

پیتزا

پیتزا

نان سیر

نان سیر

همبرگر

همبرگر

غذای کودک

غذای کودک

پیتزا

پیتزا

موهیتو

موهیتو

چای ویژه

چای ویژه

دسر

دسر

سالن آفتاب

سالن آفتاب

سالن اجتماعات

سالن اجتماعات

تالار نسیم

تالار نسیم

اتاق ماساژ

اتاق ماساژ

صبحانه هتل

صبحانه هتل

صبحانه هتل

صبحانه هتل