درباره گروه هتل های آریا

گروه هتل های آریا

گروه هتل هاي آريا از آبان ماه سال يک هزار و سيصد و هشتاد و چهار شمسي و به پيشنهاد مديريت هتل آسمان با حضورپنج هتل از بهترين هتل هاي ايران که عمدتاً مالکيت خصوصي نيز داشته اند در شهرهاي مختلف تشکيل شدو با گذشت کمتر از دو سال در تابستان سال يک هزار و سيصد و هشتاد و شش شمسي با حضور ده عضو رسماً به ثبت رسيد.

هدف از تشکيل اين گروه ارائه خدمات برتر به ميهمانان ايراني و خارجي، بازاريابي منسجم، بهره مندي از توانمندي هاي کار گروهي و نيز تمرکز زدايي صنعت گردشگري، به ويژه هتلداري از بخش دولتي بوده است..

اينک گروه هتل هاي آريا با حضور 9 عضو از بهترين هتل هاي ايران شامل آسمان ( اصفهان ) ، کادوس( رشت ) ، بين المللي تبريز( تبريز ) ، اميرکبير ( اراک ) ، مشيرالممالک ( يزد ) ، نارنجستان( نور ) ، پارس ( شيراز )، بین المللی قم ( قم ) و شايگان ( کيش ) توانسته است جايگاه ويژه اي در صنعت گردشگري و هتلداري ايران به خود اختصاص دهد و اولين قدم را در امر بها دادن به سرمايه گذاران بخش خصوصي دراين حرفه با قدرت و استواربردارد.

گروه هتل هاي آريا مي تواند به عنوان نمونه اي موفق و ارزشمند از فعاليت گروهي در امر هتلداري اين سرزمين کهن معياري باشد براي پيشبرد اهداف والاي مردم ايران زمين در سنت ديرينه "ميهمان نوازي".